Hello Asia Festival 2024

Hello Asia

Hello Asia Festival 2024

എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന “Hello Asia” ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തം . ഒരു cultural hub ആയി ലുസൈൽ ബൊളിവാർഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 24 ടീമുകളുടെയും പവിലിയനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൺട്രി സോൺ ആകർഷകമാണ് .സമയം – 4pm until 11pm.

February 10 വരെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടരും . ലുസൈലിൽ മത്സരം നടക്കുന്ന ദിവസം ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല .ഇവിടുത്തെ 1.3 കിലോമീറ്റർ നടപ്പാതയാണ് ആഘോഷ വേദി . From daily parades of nations to captivating performances of folkloric dance and music, the event showcases the best of each country, ranging from cuisine and instruments to iconic places. “Hello Asia” has become a gateway for attendees to learn more about the diverse cultures and traditions of Asia.One standout pavilion is Thailand’s, where visitors can delve into Thai architecture, traditional instruments, and the iconic Tuk Tuk or samlor—a motorised rickshaw with three wheels.

The 1.3 km stretch of Country Zone at Lusail Boulevard features a diverse array of nations, including Japan, Vietnam, Korea, India, China, Palestine, Qatar, UAE, Syria, and more. The boulevard offers a variety of family-friendly activities, including a dart zone, daily roaming shows, parades, dance and musical performances, stage acts, magic tricks, stilt walkers, face painting, and a virtual reality arcade.The “Hello Asia” celebration will run until February 10, excluding match days at Lusail Stadium. It runs from 4pm until 11pm.കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഹലോ ഏഷ്യ ഫെസ്റ്റിവൽ . ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്കൊപ്പം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഖത്തറിൽ ആഘോഷങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് .

MORE FROM RADIO SUNO