0 1

ഖത്തറിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് !!

ഖത്തറിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് ഖത്തർ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു big fat Indian Destination wedding – ആണ്. ഇന്ത്യക്കാരായ രണ്ടു പ്രണയ ജോഡികളുടെ കല്യാണമാണ് Ritz-Carlton Doha എന്ന ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ 3 ദിവസങ്ങളിലായി  നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിസ ഓൺ അറൈവൽ ആക്കിയതോടെ ദോഹ ഏവർക്കും ഒരു നല്ല വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. വിനോദങ്ങൾക്കുപുറമെ ഇതാ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് സ്പോട്ടും കൂടിയായിരിക്കുകയാണ് ഖത്തർ. കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഹോട്ടലിലെ എല്ലാ താമസ മുറിയും ബുക്ക് […]

0 0

Radio Suno ഇനി Ooredoo TV-യിലും !!

Radio Suno ഇനി Ooredoo TV-യിലും   ഖത്തറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി റേഡിയോ ചാനൽ ഇനി Ooredoo ടിവി വഴിയും ആസ്വദിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇനി ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ കേൾക്കാൻ  ഒറീഡോ  ടിവി വെച്ചാൽ മതി. മലയാളം റേഡിയോ ആയ Radio Suno 91.7 FM – ഉം ഹിന്ദി റേഡിയോ ആയ Radio Olive 106.3 FM – ഉം ഇനി ഒരു വിരൽത്തുമ്പിൽ.  Ooredoo ടിവിയിൽ 910, 911എന്നീ നമ്പറുകളിലാണ് റേഡിയോ ചാനലുകൾ ലഭ്യമാവുന്നത്.  ഒറീഡോ ടിവിയും ആദ്യമായാണ് […]

0 0

Radio Suno presents ” GOLDENMIC ”

Radio Suno presents ” GOLDENMIC ” സംഗീതം Shaan Rahman, പാടുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിലോ…!! ഖത്തറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി റേഡിയോ സുനോ ഇതാ ശ്രോതാക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മ്യൂസിക്കൽ റിയാലിറ്റി ഷോ ” ഗോൾഡൻ മൈക്ക് ”. വിജയിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാന്റെ ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിൽ പാടാനുള്ള ഒരവസരമാണ്. പാട്ടുപാടാൻ ഇഷ്ട്ടമുള്ള ഏവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. നിങ്ങൾ പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു 1 മിനുറ്റ് വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ Whatsapp number – ലേക്ക് […]

Upcoming shows
Saturday 5:00 pm

917 Evenings

RJ Leo and RJ Radhika

Saturday 9:00 pm

Suno Melodies

RJ Amrutha


Now On Air

917 Evenings

A show with 917 purity.

5:00 pm 9:00 pm


Choose a day


Back to Back Songs

12:00amMonday

12:00amMonday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amMonday

5:00amMonday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Radhika.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amMonday

6:00amMonday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Appunni and RJ Bobby will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amMonday

10:00amMonday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Vinu and RJ Nisa will accompany you with lots of laughter and music in their bag. RJ Vinu’s mimicry and RJ Nisa’s cooking skills can make your day as lovely as an Avial.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmMonday

2:00pmMonday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmMonday

5:00pmMonday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Radhika. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmMonday

9:00pmMonday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amTuesday

12:00amTuesday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amTuesday

5:00amTuesday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Radhika.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amTuesday

6:00amTuesday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Appunni and RJ Bobby will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amTuesday

10:00amTuesday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Vinu and RJ Nisa will accompany you with lots of laughter and music in their bag. RJ Vinu’s mimicry and RJ Nisa’s cooking skills can make your day as lovely as an Avial.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmTuesday

2:00pmTuesday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmTuesday

5:00pmTuesday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Radhika. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmTuesday

9:00pmTuesday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amWednesday

12:00amWednesday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amWednesday

5:00amWednesday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Radhika.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amWednesday

6:00amWednesday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Appunni and RJ Bobby will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amWednesday

10:00amWednesday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Vinu and RJ Nisa will accompany you with lots of laughter and music in their bag. RJ Vinu’s mimicry and RJ Nisa’s cooking skills can make your day as lovely as an Avial.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmWednesday

2:00pmWednesday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmWednesday

5:00pmWednesday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Radhika. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmWednesday

9:00pmWednesday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amThursday

12:00amThursday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amThursday

5:00amThursday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Radhika.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amThursday

6:00amThursday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Appunni and RJ Bobby will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amThursday

10:00amThursday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Vinu and RJ Nisa will accompany you with lots of laughter and music in their bag. RJ Vinu’s mimicry and RJ Nisa’s cooking skills can make your day as lovely as an Avial.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmThursday

2:00pmThursday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmThursday

5:00pmThursday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Radhika. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Top 20 songs

9:00pmThursday

9:00pmThursday

Top 20 songs for our listeners. Each weekend, song chart will be updated. You can dedicate your favorite song from our music chart to your loved ones through Whatsapp. Whatsapp us your favorite T20 song name to 50000917 and enjoy your lousy Thursday evenings.  

Learn more

Back to Back Songs

12:00amFriday

12:00amFriday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Meals ready

12:00pmFriday

12:00pmFriday

Try out new tasty recipes with us, Meals ready with RJ Appunni. Each Friday, each new restaurants. So let's start our 'meals' journey.

Learn more

Ishal Qatar

2:00pmFriday

2:00pmFriday

Ishal Qatar is here to satisfy your love for ‘Mappilapattu’ songs.  Mappilapattu has its own place in everyone’s mind as they are composed in a particular Malayalam dialect, laced with some Arabic words. Mappilapattu’s are short tales of traditional cultures followed by Malabari Malayalis. Tune into Radio Suno for a Mappilapattu love.

Learn more

Filter Coffee

4:00pmFriday

4:00pmFriday

A pakka filter coffee for our Tamil friends. A dedicated show for Tamil lovers, where RJ will interact with Tamil audience. We ensure that you will be informed about new Tamil movies, Tamil songs and upcoming talents in the Tamil industry.

Learn more

Joke and Chill

6:00pmFriday

6:00pmFriday

Bye Bye to your qualms with ‘Joke and Chill’. RJ Vinu and RJ Suraaj, these two characters will help you to relax your mind, as they will carry you to a world of mockery. The perfect pair of your weekend sunset. Get ready to laugh your lungs out.

Learn more

Back to Back Songs

9:00pmFriday

9:00pmFriday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amSaturday

12:00amSaturday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amSaturday

5:00amSaturday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Radhika.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amSaturday

6:00amSaturday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Appunni and RJ Bobby will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amSaturday

10:00amSaturday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Vinu and RJ Nisa will accompany you with lots of laughter and music in their bag. RJ Vinu’s mimicry and RJ Nisa’s cooking skills can make your day as lovely as an Avial.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmSaturday

2:00pmSaturday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmSaturday

5:00pmSaturday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Radhika. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmSaturday

9:00pmSaturday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amSunday

12:00amSunday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amSunday

5:00amSunday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Radhika.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amSunday

6:00amSunday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Appunni and RJ Bobby will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amSunday

10:00amSunday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Vinu and RJ Nisa will accompany you with lots of laughter and music in their bag. RJ Vinu’s mimicry and RJ Nisa’s cooking skills can make your day as lovely as an Avial.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmSunday

2:00pmSunday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmSunday

5:00pmSunday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Radhika. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmSunday

9:00pmSunday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Music Chart

Suno Top 20

 • Chart track

  1

  Uyirin Nadhiye - Mayanadhi

 • Chart track

  2

  Enne Nokki paayum thottai - Maruvarthai

 • Chart track

  3

  Velipadinte Pusthakam- Jhimikki Kammal

  Shaan Rahaman

Full tracklist

Events


Paint your dream place with your favorite colors. Painting is one of the best way to relax your mind. So just take a break from your hectic works and paint your mind. Even if you haven’t done painting before, it doesn’t matter here. Professional artists will be there to help you. So take a ticket […]

This Punjabi boy from Pakistan started his music career in the early year of 2004. His first album was titled ‘Jal Pari’ (meaning Mermaid) which was a super hit in the music chart. This Pakistani singer-writer-actor completed his studies in computer science. Initially his interest was in cricket and started playing cricket as a fast […]

A four-day event conducted from 28th November to 2nd December 2017 at The Pearl Qatar in Doha. The highly anticipated show is expecting to exhibit over 90 impressive motorboats and luxury yachts. These will be displayed both on land and water. Besides, there will be a number of food and beverage outlets and different fun […]

Celebrate the fifth anniversary and explore the amazing vast world of movies with Ajyal Youth Film Festival. Doha Film Institute organizes this event to educate and inspire young movie enthusiasts. This fun collaborate environment will help youth to express their own views and opinions about movies from different languages. The movie includes fiction, romantic – […]

Jingle all the way, brings you all happiness of festive mode. This is a perfect kick-start for your Christmas and New Year. Spend an evening with this amazingly talented ‘Doha singers‘. A perfect event to recollect your old Christmas memories with your favorite Christmas songs. Ensure you carry Qatar ID or Passport with you to […]

The Cultural Village Foundation – Katara is inviting artists, citizens, and expatriates, in the State of Qatar to participate in Katara Fine Art Symposium, which is organized to promote and recognize Qatar’s national development role and its interminable efforts to promote human rights. Radio Suno 91.7 FM is all set to celebrate Qatar National Day with […]Listen Live-Radio Suno

Radio Suno

Current track
TITLE
ARTIST

Background