0 0

എ.ആർ. റഹ്‌മാൻ ലൈവ് ഇൻ ഖത്തറിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!!!

കത്താറ സ്റ്റുഡിയോസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എ.ആർ. റഹ്‌മാൻ ലൈവ് ഇൻ ഖത്തർ മാർച്ച് 22ന് ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും . ഖത്തർ – ഇന്ത്യസാംസ്‌കാരിക വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത നിശയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റേഡിയോ പാർട്നെർസ് ഖത്തറിന്റെ ഫേവറിറ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ സുനോ 91 .7 fm, ഖത്തറിലെ നമ്പർ വൺ ഹിന്ദി റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ ഒലീവ് 106 .3 യുമാണ്.  

0 0

Lydian in Qatar

Lydian in Qatar കൈ വിരലുകളിൽ വിസ്മയമൊളിപ്പിച്ച അത്ഭുത ബാലൻ Lydian Nadhaswaram THE WORLDS BEST – വിജയി ആയ ശേഷം ആദ്യമായി പൊതു വേദിയിൽ എത്തുന്നു.. റേഡിയോ സുനോ 91.7 FM ലൂടെ.. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ കാത്തിരിക്കൂ ആ വിസ്മയ പ്രകടനത്തിനായ്… Lydian nadaswaram കൈ വിരലുകളിൽ വിസ്മയമൊളിപ്പിച്ച അത്ഭുത ബാലൻ Lydian NadhaswaramTHE WORLDS BEST – വിജയി ആയ ശേഷം ആദ്യമായി പൊതു വേദിയിൽ എത്തുന്നു..റേഡിയോ സുനോ 91.7 FM […]

0 0

SNEAK PEAK-AR RAHMAN CONCERT VENUE!

വിസ്മയ  നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഇനി  ദിവസങ്ങൾ  മാത്രം!! സാക്ഷാൽ എ ആർ  റഹ്മാൻ  ആദ്യമായി ഖത്തറിലേയ്ക്ക്  എത്തുന്നു .   22 ന് ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഖത്തർ ഇന്ത്യസാംസ്‌കാരിക വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി  കത്താര  സ്റ്റുഡിയോയാണ് എ ആർ  റഹ്മാൻ സംഗീത നിശ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ  സംഗീത ആഘോഷം  അരങ്ങേറുന്നത്  ഖത്തറിന്റെ അഭിമാനമായ  ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് . ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൻറെ കാഴ്ചകൾ  കാണാം   Sneak Peak into AR Rahman concert venue!!! Here's […]

Upcoming shows
Tuesday 12:00 am

Back to Back Songs

Tuesday 5:00 am

Wake up Doha

RJ Paaru

Tuesday 6:00 am

Ooredoo Morning Sawari

RJ Vinu and RJ Radhika

Tuesday 10:00 am

Home Delivery

RJ Bobby

Tuesday 2:00 pm

Matinee Mashup

RJ Suraaj

Tuesday 5:00 pm

917 Evenings

RJ Leo and RJ Paaru


Now On Air

Back to Back Songs

Your Favorite songs

12:00 am 5:00 am


Choose a day


Back to Back Songs

12:00amMonday

12:00amMonday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amMonday

5:00amMonday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Paaru.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amMonday

6:00amMonday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Vinu and RJ Radhika will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amMonday

10:00amMonday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Bobby will accompany you with lots of laughter and music in their bag.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmMonday

2:00pmMonday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmMonday

5:00pmMonday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Paaru. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmMonday

9:00pmMonday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amTuesday

12:00amTuesday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amTuesday

5:00amTuesday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Paaru.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amTuesday

6:00amTuesday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Vinu and RJ Radhika will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amTuesday

10:00amTuesday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Bobby will accompany you with lots of laughter and music in their bag.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmTuesday

2:00pmTuesday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmTuesday

5:00pmTuesday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Paaru. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Autograph

9:00pmTuesday

9:00pmTuesday

Let’s laugh at those silly incidents where we cried for hours. Like a fairy tale, let’s enjoy this nostalgic musical journey with RJ Suraaj. ‘’Autograph ‘’ a signature which splattered with Love. Catch this show on every Friday and Saturday night from 09.00 PM to 11.00 PM.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amWednesday

12:00amWednesday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amWednesday

5:00amWednesday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Paaru.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amWednesday

6:00amWednesday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Vinu and RJ Radhika will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amWednesday

10:00amWednesday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Bobby will accompany you with lots of laughter and music in their bag.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmWednesday

2:00pmWednesday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmWednesday

5:00pmWednesday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Paaru. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmWednesday

9:00pmWednesday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amThursday

12:00amThursday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amThursday

5:00amThursday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Paaru.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amThursday

6:00amThursday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Vinu and RJ Radhika will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amThursday

10:00amThursday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Bobby will accompany you with lots of laughter and music in their bag.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmThursday

2:00pmThursday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmThursday

5:00pmThursday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Paaru. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Top 20 songs

9:00pmThursday

9:00pmThursday

Top 20 songs for our listeners. Each weekend, song chart will be updated. You can dedicate your favorite song from our music chart to your loved ones through Whatsapp. Whatsapp us your favorite T20 song name to 50000917 and enjoy your lousy Thursday evenings.  

Learn more

Back to Back Songs

12:00amFriday

12:00amFriday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Meals ready

12:00pmFriday

12:00pmFriday

Try out new tasty recipes with us, Meals ready with RJ Appunni. Each Friday, each new restaurants. So let's start our 'meals' journey.

Learn more

Ishal Qatar

2:00pmFriday

2:00pmFriday

Ishal Qatar is here to satisfy your love for ‘Mappilapattu’ songs.  Mappilapattu has its own place in everyone’s mind as they are composed in a particular Malayalam dialect, laced with some Arabic words. Mappilapattu’s are short tales of traditional cultures followed by Malabari Malayalis. Tune into Radio Suno for a Mappilapattu love.

Learn more

Filter Coffee

4:00pmFriday

4:00pmFriday

A pakka filter coffee for our Tamil friends. A dedicated show for Tamil lovers, where RJ will interact with Tamil audience. We ensure that you will be informed about new Tamil movies, Tamil songs and upcoming talents in the Tamil industry.

Learn more

Smart talk

7:00pmFriday

7:00pmFriday

There are countless issues happening around us and it’s high time we should talk about it in public and let’s together search for a solution. Join us on ‘’ Smart Talk ‘’ which will discuss different issues that are hovering around us. Listeners can suggest topics and participate in our roundtable discussion. So, don’t miss this show on every Friday evening from 07.00 PM to 09.00 PM with RJ Appunni and RJ Nisa.

Learn more

Autograph

9:00pmFriday

9:00pmFriday

Let’s laugh at those silly incidents where we cried for hours. Like a fairy tale, let’s enjoy this nostalgic musical journey with RJ Suraaj. ‘’Autograph ‘’ a signature which splattered with Love. Catch this show on every Friday and Saturday night from 09.00 PM to 11.00 PM.

Learn more

Back to Back Songs

11:00pmFriday

11:00pmFriday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amSaturday

12:00amSaturday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amSaturday

5:00amSaturday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Paaru.

Learn more

Whatsapp Pattu

6:00amSaturday

6:00amSaturday

All you need is an internet connection and a smile on your face while you text your friends. WhatsApp Pattu is a show where you can dedicate your favorite songs to your loved ones. Enjoy WhatsApp Pattu on every Saturday morning from 06.00 AM to 10.00 AM with this creative guy, RJ Leo. So, what are you waiting for? WhatsApp us: ‘’ song name‘’, ‘’dedication ‘’ to 50000917.

Learn more

Made in Qatar

10:00amSaturday

10:00amSaturday

Lots of things are happening in this beautiful city which we cannot afford to miss. From interesting facts to fun-filled events, gulp the entire Qatar happenings. Let’s roam around Qatar with these amazing RJs on every Saturday from 10.00 AM to 12.00 PM.

Learn more

Signature

12:00pmSaturday

12:00pmSaturday

To carve a space in this society is not a cake walk. It requires a lot of effort, a lot of patience and 100% commitment. This show will introduce different unique personalities who struggled to build their own territory in Qatar. Let’s hear those real-life incidents and refill your confidence level. Every Saturday from 12.00  PM to 02.00 PM only on Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Kelkkanund Orupad

2:00pmSaturday

2:00pmSaturday

‘’ Kelkkanund Orupad‘’, This show is all about non-stop chit-chats and entertainment by RJ Mubeena and RJ Radhika. These pretty birds will communicate almost everything happening in South India along with special cooking recipes. So get lost in their conversations on every Saturday from 02.00 PM to 05.00 PM.

Learn more

Fun Drive

5:00pmSaturday

5:00pmSaturday

Join them and indulge yourself in those crazy fun games. This pair can erase all your stress away and make sure all of us will laugh as much as they breathe. So, don’t miss this show on every Saturday evening from 05.00 PM to 09.00 PM.

Learn more

Autograph

9:00pmSaturday

9:00pmSaturday

Let’s laugh at those silly incidents where we cried for hours. Like a fairy tale, let’s enjoy this nostalgic musical journey with RJ Suraaj. ‘’Autograph ‘’ a signature which splattered with Love. Catch this show on every Friday and Saturday night from 09.00 PM to 11.00 PM.

Learn more

Back to Back Songs

11:00pmSaturday

11:00pmSaturday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Back to Back Songs

12:00amSunday

12:00amSunday

Music, Music, and Music. The entire night you can listen to your favorite songs. What are you waiting for ?? Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM.

Learn more

Wake up Doha

5:00amSunday

5:00amSunday

Your morning alarm! Start your day with this birdie, RJ Radhika. Her fresh voice can boost your day with a lot of positive energy. Wake up to some inspiring and motivational quotes which will make your day better and better. Your daily music meditation is here!! Go and set your Morning Alarm on 91.7 Radio Suno with RJ Paaru.

Learn more

Ooredoo Morning Sawari

6:00amSunday

6:00amSunday

News revolving around Qatar and South-India served as warm as a ‘ Sulaimani ‘. Morning Sawari with RJ Vinu and RJ Radhika will bring you every tiny bit of love from your hometown. Tales of unsung heroes, everlasting songs and a pinch of happiness to your morning drive. These two non-stop trains ensure your morning starts with some power-packed punch mantras.  Morning Sawari brings you all wonder and miracles across the world to sparkle your day.

Learn more

Home Delivery

10:00amSunday

10:00amSunday

Take a break from your stress with these two smileys. Home Delivery, notions to introduce lifestyle tips, new recipes, and creative ideas to ease your life. RJ Bobby will accompany you with lots of laughter and music in their bag.

Learn more

Matinee Mashup

2:00pmSunday

2:00pmSunday

This talkative boy will suggest you the best movies in the town. Tune in to RJ Suraaj’s ‘Matinee’ to hear reviews of your favorite movies. He is the encyclopedia of the 70 mm screen.  He will be rating the newly released movies based on the public polls. He believes, he walks like Rajnikanth, thinks like Mohanlal and acts like Mammooty... claims to be the biggest cinema fan. When you listen to him make sure you grab some popcorn and enjoy MATINEE with RJ Suraaj on 91.7 Radio Suno.

Learn more

917 Evenings

5:00pmSunday

5:00pmSunday

A power-packed sunset and a FUNtastic drive with RJ Leo and RJ Paaru. They are crazy, they are mad but they are cute to listen to. Their Jodi can relax your mind from all the other chaos and take you back home safely. Evenings filled with Sarcastic trolls and songs will be a perfect mood-lifter for you. RJ Leo’s ‘Machaanism’ will erase all your worries and will bring a smile on your face. Your friendship bond with them will grow deeper each passing day. Terrific traffics will never let you down as these two are there to entertain you. Laugh your heart out with ALL IN ONE SHOW917 Evenings’.

Learn more

Suno Melodies

9:00pmSunday

9:00pmSunday

Like a flailing kite, travel with us to your sweet memories. Suno Melodies with RJ Amrutha will cradle you with her mesmerizing voice. A night full of melodies and stories. Sleep with your much-loved old songs. This established vocalist can sing songs that exactly resides in your wish-box. Old is gold and relentlessly beautiful. Enjoy live music sessions with RJ Amrutha.

Learn more

Blog Highlights

1 2

In-House creatives

Lydian Nadaswaram രണ്ടു പിയാനോ ഒരുമിച്ചു വായിക്കുന്ന ആ വിസ്മയ കാഴച്ചകളിതാ റേഡിയോ സുനോ 91.7 FM ലൂടെ..Yes, he's just 13 years & he's "The World's Best" – Lydian NadhaswaramAfter winning"The World's Best" check out here for his First Ever Visit to Qatar's most favorite Malayalam Radio Station – Radio Suno 91.7 FM and Qatar's No 1 Hindi Radio […]


Featured posts


Video story

0 0

Super Delux Trailer

തമിഴ് സിനിമ ലോകത്ത്  നിന്നും പ്രേക്ഷക  ശ്രെദ്ധ നേടുകയാണ്  സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്  . വിജയ് സേതുപതിയും ഫഹദ് ഫാസിലും ഒന്നിക്കുന്ന  ചിത്രം. പ്രശസ്ത സംവിധായകന്‍ ത്യാഗരാജന്‍ കുമാരരാജയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യവസാനം വരെ വിജയ് സേതുപതിയുടെ ശബ്ദവിവരണത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ട്രെയിലര്‍  അവതരണം . സാമന്തയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായിക. മിഷ്‌കിന്‍, രമ്യ കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങള്‍. മിഷ്‌കിന്‍, നളന്‍ കുമാരസാമി,നീലന്‍ കെ ശേഖര്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുവന്‍ ശങ്കര്‍ രാജയാണ് ചിത്രത്തിന് […]
Music Chart

Suno Top 20

 • Chart track

  1

  Jeevamshamayi - Theevandi

  Kailas Menon, Shreya Goshal

 • Chart track

  2

  Minnaminni - Koode

  M Jayachandran

 • Chart track

  3

  Njan Merykutty - Doore Doore

  Anand Madhusoodhanan

Full tracklist

Events


Ayumi Endo

29 Sep 2018

Ayumi Endo An exhibition by Japanese Artist at Katara Cultural Village. This will be an amazing opportunity to explore the roots and patterns of Japanese art.

Unique Bikes Gallery at Doha Festival City Doha Festival City launched the extraordinary Unique Bikes Gallery. The in-mall gallery features customized luxury bikes that will continue to be on display from 10 – 30 September. The artistic additions to the bikes come from a Qatari initiation, with several luxurious, uniquely customized bikes alongside two standalone […]

Embracing Life – Exhibition Cultural Village Foundation – Katara In cooperation with Syrian Embassy in Qatar Present “Embracing Life” Exhibition By the Artist Akram Sweidan. All art lovers – Do visit this !!

”Re-Action” Exhibition Cultural Village Foundation – Katara presents “Re-Action” Exhibition By Artists Islam Kamil Ali, Tamer kamaluddine, Abdulathim Mahjoub Al Hussein, Nour Al Hadi & Hazim M. Al Hussain.  

Superbike World Championship prepares for its final round of the 2018 season under the floodlights at Losail International Circuit. Superbike World Championship is a motorsport road racing series for modified production motorcycles also known as Superbike racing. The championship was founded in 1988. The Superbike World Championship consists of a series of rounds held on permanent […]

Under the auspices of HE Sheikh Abdullah Bin Nassar bin Khalifa Al Thani, Prime minister and minister of interior of the state of Qatar Al Mannai Plus events.  presents “6th edition of Qatar international boat show Jaha honge some of the most luxurious and state of the art yachts and motor boats on display. From 12th to 16th march at 25-29 La […]Current track

Title

Artist

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.