ജോർജിയയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയിലൂടെ RJ BOBBY

Written by on April 24, 2018

ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട സ്‌ഥലം തന്നെയാണ് ജോർജിയ..

ജോർജിയയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി RJ BOBBY..

RJs in Georgia !!

#RJsinGeorgiaജോർജിയയിലെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ !!ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട സ്‌ഥലം തന്നെയാണ് ജോർജിയ, വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമായി RJ Bobby and RJ Harsha.www.suno.qa#radiosuno917fm #qatarsown #kettukettukoottukoodaam #olivesunoradiotravels #exploringgeorgia #RJnGeorgia #RJBobby #RJHarsha

Posted by Radio Suno on Monday, April 23, 2018


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.