ഖത്തറിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് !!

Written by on March 8, 2018

ഖത്തറിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ്

ഖത്തർ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു big fat Indian Destination wedding – ആണ്. ഇന്ത്യക്കാരായ രണ്ടു പ്രണയ ജോഡികളുടെ കല്യാണമാണ് Ritz-Carlton Doha എന്ന ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ 3 ദിവസങ്ങളിലായി  നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിസ ഓൺ അറൈവൽ ആക്കിയതോടെ ദോഹ ഏവർക്കും ഒരു നല്ല വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. വിനോദങ്ങൾക്കുപുറമെ ഇതാ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് സ്പോട്ടും കൂടിയായിരിക്കുകയാണ് ഖത്തർ. കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഹോട്ടലിലെ എല്ലാ താമസ മുറിയും ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിശിഷ്ടാധിതികളും ഈ ആഡംബര കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തനതായ ശൈലിക്കപ്പുറം വിവിധ തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഡാൻസ് ഷോയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പല മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖരുടെ സാന്നിദ്യം കൊണ്ട് പൊലിമയേറുന്ന കല്യാണം ഖത്തറിന് ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നു തന്നെയായിരിക്കും.

 

 

Stay tuned to Radio Suno 91.7 FM for more interesting trivia on the wedding.

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Listen Live-Radio Suno

Radio Suno

Current track
TITLE
ARTIST

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.