October 7, 2020

MS BABURAJ
Highlights

REMEMBERING MS BABURAJ

REMEMBERING MS BABURAJ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാബുക്ക  ഓരോ മലയാളിയുടെയും താളമാണ് ബാബുക്ക . ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 7 എം.എസ്. ബാബുരാജിന്റെ ഓർമ്മ ദിനം . മുഹമ്മദ് സബീർ ബാബുരാജ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ