FOODY BUDDY TASTY BEEF THURKI

#TRENDINGNOW

FOODY BUDDY EPISODE 2

ഒരു ഓളത്തിലിരുന്നു കാണണം തുർക്കി ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓളത്തിൽ ബീഫ്
കാണുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക !!!

ഇരവിഴിഞ്ഞി പുഴയിലൊരു അടിച്ചുപൊളി കുളിയും… പുഴക്കരയിൽ കിടിലം ‘ബീഫ് തുർക്കി’യും…..

https://youtu.be/-vJv35dmr_k

MORE FROM RADIO SUNO