DISCOVER SOUQ WAQIF

souq waqif

DISCOVER SOUQ WAQIF

ലോകകപ്പിൽ മുഴുകി സൂഖ് വാഖിഫ് . ലോകകപ്പിന്റെ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപും ശേഷവും ഏറ്റവും അധികം ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇടമായി സൂഖ് വാഖിഫ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു . shisha, henna painting, intricately worked handicrafts and delicious cuisine തുടങ്ങി സന്ദർശകർക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം സൂഖ് വാഖിഫിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് . ഖത്തറിന്റെ oldest marketplace ആണ് സൂഖ് വാഖിഫ് .

https://www.google.com/maps/dir//Souq+Waqif,+Al+Souq+St,+Doha/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3e45c53f0303db9d:0xd5ec570c61f4d708?sa=X&ved=2ahUKEwis0vOQgtj7AhVeXWwGHc4KAagQ48ADegQIBxAP

MORE FROM RADIO SUNO