June 21, 2021

MUSIC DAY
Highlights

MUSIC IS A HIGHER REVELATION THAN PHILOSOPHY

അമ്മയുടെ താരാട്ട് പാട്ട് മുതൽ സംഗീതം ഓരോ ജീവിതത്തിനൊപ്പവും ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്.പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ ഭൂമുഖത്തും ഉണ്ടാകില്ല….ഇന്ന് സംഗീത ദിനം . സംഗീതത്തിലൂടെ വിസ്മയിപ്പിച്ചവരുടെ വാക്കുകൾ കൂടി അറിയാം Beethoven – Music