June 7, 2021

World Food Safety Day 2021
Highlights

SAFE FOOD TODAY FOR A HEALTHY TOMORROW

ജൂൺ 7 ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനം WORLD FOOD SAFETY DAY ഇഷ്ട ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടി കൂടി വരികയാണ് എന്നാൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കാതെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ നാം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിക്കേണ്ട