April 4, 2021

Highlights

HAPPY EASTER

പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഈസ്റ്റ‍ര്‍ കാലം കൂടി . റേഡിയോ സുനോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ  ഈസ്റ്റര് സവിശേഷതകൾ അമേരിക്കയിൽ കുട്ടികളുടെ സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഭംഗിയുള്ള ഈസ്റ്റർ മുട്ടകൾ കൊണ്ടു വരുന്നത് മുയലുകളാണെന്നാണ്.ഫ്രെഡറിക് തോംസൺ ചക്രവർത്തി ഈസ്റ്റർ