ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളായ റേഡിയോ ടീം

ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളായ റേഡിയോ ടീം

ഫുട്ബോൾ എന്നും ഒരു ആവേശമുണർത്തുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് !! ഖത്തറിലേ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളായ Radio Suno 91.7 FM and Radio Olive 106.3 FM കാണികൾക്ക് ആവേശമുണർത്തി Friendly Football കാഴ്ച വെക്കുന്നു.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVNDBYhCcmU

MORE FROM RADIO SUNO