വികടകുമാരൻ ട്രെയ്‌ലർ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു!!

വികടകുമാരൻ ട്രെയ്‌ലർ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു !!

കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷനു ശേഷം വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായകനായെത്തുന്ന മലയാള ചിത്രമാണ് ” വികടകുമാരൻ ”.  ബോബൻ സാമുവൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ധർമ്മജനും ഒരു മുഖ്യ  അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

 

MORE FROM RADIO SUNO