പ്രതീക്ഷകളോടെ പുതുവത്സരം!!!

Written by on January 2, 2019

പുതുവർഷം പിറക്കുമ്പോൾ  പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ തുടക്കമിടും .  ആ പ്രതിജ്ഞകൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്  എന്തൊക്കെ.

 

ഏത് പ്രതിജ്ഞ എടുത്താലും അത് നടപ്പിലാക്കും  എന്ന ഉറപ്പാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിൽ  ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്

 

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രതിഞ്ജകൾക്ക്   പ്രാധാന്യം   നൽകാം

 

സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം മറക്കണ്ട , സേവിങ്‌സിനു അടിത്തറ ഇടാം

 

യാത്രകൾ അനുഭവസമ്പത്തും മാനസിക സന്തോഷവും നൽകും . യാത്രകൾക്കായി  സമയം നീക്കി വെക്കാം

 

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ  തിളങ്ങാം

 

സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക്  പുറത്തു സുഹൃത്ത്  ബന്ധങ്ങൾക്ക്‌   ഉറപ്പു നൽകാം

 

2019 -ൽ നമ്മുടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും , മികച്ചൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാകട്ടെ <3

ഏവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ!!!

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Listen Live-Radio Suno

Radio Suno

Current track
TITLE
ARTIST

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.