ജോർജിയക്കാർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ സംഗീതം !!

ജോർജിയക്കാർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ സംഗീതം !!

ഇതിഹാസങ്ങൾ ഇന്നും ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്നു…!!
ആരാധകലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയം കയ്യടക്കിയ ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം രാജ് കപൂറിന്റെ ആരാധകരിൽ ഒരു ജോർജിയൻ സംഗീതജ്ഞനും…..

ജവാരി മൊണാസ്ട്രിയിലെ തെരുവിൽ ‘ പ്യാർ ഹുവാ ഇക്കരാർ ഹുവാ ‘ എന്ന ഹിറ്റ് ഗാനം തന്റെ അക്കോർഡിയനിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് അലക്സന്ദ്രേ, ഖത്തർ Radio Suno RJ ബോബിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്.

ഇന്നലെകളുടെ ആ സംഗീത സ്‌മൃതിയിൽ അവർ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു….പിന്നെ കേട്ട് കേട്ട് കൂട്ട് കൂടി…!!

 

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.