കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാo.